Category: health news

สธ. จัด โครงการ ลูกเกิดรอดแม่คลอดปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ “ลูกเกิดรอดแม่คลอดปลอดภัย ที่ รพ.ทั่วไป จ.สิงห์บุรี 2561” ให้โอกาสหญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้มีโอกาสไปคลอดบุตรที่ รพ.ขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี โดยไม่ต้องรอส่งตัวจาก รพ.ที่มีสิทธิ์อยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคลอดอย่างปลอดภัย ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการ “ลูกเกิดรอดแม่คลอดปลอดภัย ที่ รพ.ทั่วไป จ.สิงห์บุรี 2561”