News Update news เพื่อแสดงความขัดแย้งกับบ้านจัดสรร

เพื่อแสดงความขัดแย้งกับบ้านจัดสรร

เครือข่ายการฟื้นฟูป่าดอยสุเทพจะเป็นจุดประท้วงที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ปลายเดือนสิงหาคมเพื่อกดดันให้ศาลอุทธรณ์เขตที่ 5 ให้สัตยาบันในพื้นที่วนอุทยานที่เป็นที่ตั้งของโครงการที่อยู่อาศัยที่มีการถกเถียงกันอยู่ ผู้ประสานงานเครือข่ายธีระศักดิ์รุ่งสุวรรณกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าสมาชิกของสถาบันพัฒนาชุมชนองค์กรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประท้วง

เขากล่าวว่าเครือข่ายนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขนาดเล็กจำนวนมากเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ ริบบิ้นสีเขียวจะหงุดหงิดรอบเมืองเชียงใหม่และรถปิคอัพรถ “สีแดง” เพื่อแสดงความขัดแย้งกับบ้านจัดสรร ประมาณกลางเดือน ส.ค. จะมีพิธีกรรมสาปแช่งทางเหนือของภาคเหนือเพื่อวางเฮกซะในดินแดนที่ใช้ในการเคหะซึ่งได้รับการขนานนามว่า “แผลเป็นของดอยสุเทพ” เมื่อถูกสาปแช่งสถานที่แห่งนี้จะไม่เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยของมนุษย์นายธีรศักดิ์กล่าว